Kommodori jatkaa, hallituksessa vaihdoksia

15.11.2022

UPS:n syyskokouksessa tehtiin henkilövalintoja ja keskusteltiin ensi kauden toiminnasta.

Kommodorin tehtävässä jatkaa Seppo Ylä-Himanka. Varakommodori sen sijaan vaihtuu, tehtävästä luopuvan Kimmo Sjöblomin tilalle valittiin Teppo Kuisma. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Eila Pappila ja Antti Lehtinen, vanhoista hallituksen jäsenistä jatkavat Mika Ranta ja Reijo Helminen.

Tulevan toiminnan suunnittelussa kannettiin huolta erityisesti Pietarinkarin paviljongin kunnossapitoon uppoavista kuiluista. Paviljongille on tarkoitus tehdä kuntokartoitus ensi vuonna ja suunnitella sen perusteella lähivuosien korjaushankkeita.

Paviljongille ei ole ensi vuodelle tiedossa ravintoloitsijaa, sillä viime kesänä saaren toiminnasta vastannut Förstaagi Oy ei enää jatka.

Syyskokous hyväksyi hallituksen esittämän sääntöjen uudistuksen. Uusien sääntöjen mukaan seuralla ei ole enää sääntöihin sisältyvää velvollisuutta ravintolan pitämiseen Pietarinkarin paviljongilla. Uutta säännöissä on se, että 18-vuotta täyttävät nuoret, joiden juniorikausi päättyy, voivat sen jälkeen jatkaa nuorisojäseninä edullisemmalla jäsenmaksulla 25-vuotiaiksi asti. Uusiin sääntöihin on otettu mm. sähköisten etäkokouksien ja sähköisen viestinnän vaatimat päivitykset.

Purjehdusjaoston vetäjänä jatkaa Teppo Kuisma, juniorijaoston vetäjänä Ossi Valtonen ja katsastus- ja rekisterijaoston vetäjänä Reijo Helminen. Veneilyjaosto nimetään tarvittaessa, mutta nyt sitä ei valittu.

Pietarinkarin isäntänä jatkaa Mika Ranta ja Kirstankarin isäntänä Tuomo Kutila sekä satamakapteenina Heikki Blinnikka. Ympäristövastavaksi valittiin Antti Lehtinen.

Jäsenmaksut, venerekisterimaksut ja talvisäilytysmaksut pidettiin ennallaan, mutta talvisäilytysmaksujen osalta seurataan kustannusten nousua ja reagoidaan siihen tarvittaessa.