Nuorisojäsenyys sai kannatusta kevätkokouksessa

27.3.2022

Juniorijäsenyyden jatkoksi suunniteltu uusi jäsenluokka, nuorisojäsenyys, sai myönteisen vastaanoton UPS:n kevätkokouksessa.

Nuorisojäsenyys ja vuosijäseniä alempi jäsenmaksu koskisi 18-25-vuotiaita. Tavoitteena on helpottaa seurassa pysymistä silloin, kun monet nuoret vielä opiskelevat.

Purjehdusseuran hallitus on valmistellut laajaa sääntöjen päivitystä, jossa yhtenä asiana on nuorisojäsenyys. Sääntöjä on selkeytetty ja niistä halutaan poistaa vanhentuneita tehtäviä, kuten velvoite pitää ravintolaa seuran jäsenille.

Ehdotettuja muutoksia voi kommentoida UPS:n hallitukselle 4.4. asti. Sen jälkeen hallitus jatkaa valmistelua. Tavoitteena on se, että uudet säännöt voidaan käsitellä valmiissa muodossaan ensi marraskuun syyskokouksessa.

Linkki vertailuun

Kevätkokous hyväksyi myös viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomukset.