Syyskokouksen hyväksymät ensi vuoden toimintasuunnitelmat

8.11.2020

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmat lisätty kohtaan UPS, Kokousmateriaalit

Toimintasuunnitelmat 2021